Kursy dla kandydatów na instruktorów

Zajęcia umawiane są indywidualnie z grupą w weekendy. Kurs dla kandydatów na instruktora nauki jazdy organizowany jest przy współpracy z OSK o poszerzonych uprawnieniach.

Kandydaci na kurs przyjmowani są na kurs podstawowy kat. B lub na inne kursy w ramach rozszerzenia uprawnień. Kurs obejmuje:

  • szkolenie teoretyczne /psychologia, metodyka nauczania, prawo o ruchu drogowym itp./
  • szkolenie praktyczne /praktyka instruktorska w osk/
  • egzamin wewnętrzny teoretyczny i egzamin wewnętrzny praktyczny
  • doskonalenie techniki jazdy na torze -5 godz. zajęć praktycznych i 2 godz. zajęć teoretycznych

Charakterystyka uczestnika kursu:

  • posiadać, przez okres co najmniej 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami kat. A lub B,
  • posiadać, przez okres co najmniej 1 roku uprawnienia do kierowania pojazdami o wybranym rozszerzeniu oraz minimum 3 lata praktyki w zawodzie instrukotra na kat. B,
  • przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem przed rozpoczęciem kursu,
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem przed rozpoczęciem kursu,
  • zaświadczenie o niekaralności wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
Najbliższy kurs rozpocznie się 14 września 2019, godz. 10.00 w siedzibie O.S.K. ELKA. Cena kursu 2 500 zł (płatne w ratach).

Informacja telefoniczna pod nr 601575748- opiekun Jan