Skorzystaj...

  • wyłącznie w naszym ośrodku każdy kursant w ramach szkolenia skorzysta z symulatora jazdy
  • oferujemy indywidualne konsultacje z przepisów ruchu drogowego
  • dostosujemy się do twojego czasu przy dobieraniu godzin jazd i miejsca ich rozpoczęcia
  • szkolenie e-learningowe w cenie kursu
  • testy online, materiały szkoleniowe, pierwsza pomoc i egzamin wewnętrzny w cenie kursu!!!
    ZAPRASZAMY!